For att anlanda over uppbrottet, andra din mentalitet

Nar ett par utfor slut, kommer separationsprocessen inte exakt att vara social. Men vissa personer kan fort fara sig aterigen och komma kvar uppbrottet och ga vidare. Andra hanger over i detta under aratal efter att man har gjort slut, vilket skadar chanserna att na malet med nya relationer. Vad ar skillnaden mellan de par? En forandrad mentalitet.

Efter att du har gjort slut kan du kanna dig lag, frustrerad eller harig forut att vara hast. Du nog samt blir besatt fran ditt ex och kanner dig svartsjuk gallande personen som denne ar med nu. Eller sa kanske du kanner dig bristfallig, oattraktiv och ovardig karlek.

Detta nog later trist och patetiskt, men det ar typ normalt. Faktum ar att forskning har visat att ett uppbrott kan atnjuta dig att kika dig jag och andra gallande ett mer negativt fason. Du kommer tillika att vara mindre benagen att antrada en ny relation, och nar du utfor det sa kommer risken for att detta blir ett ohalsosamt proportion att besta ganska sa stor.

Forandra din mentalitet for att anlanda kvar uppbrottet

En grupp forskare fran Stanford University analyserade effekterna fran personers historia med att bli bortstotta och psykologiskt prunkande ocksa formagan att anpassa sig till situationen.

Efter ett uppbrott kommer de flesta personer att prova begripa vad som har hant. De kommer undran sig sjalva varfor detta hande, om det varenda deras inkorrekt, eller vilka chanserna ar forut att de ska hitta en ny karlek i framtiden. Det satt som du svarar gallande dessa fragor kan antingen hjalpa dig att hantera situationen eller sa kommer detta att skapa dig mer kanslig pro psykologisk forstora.

Enligt forskarna sa ser vi andra personer som kallor for information betraffande oss sjalva. Om vi enar blir bortstotta fran nagon som vi tror kanner oss sa kan detta vara speciellt forodande.

Men folk har annorlunda installning innevarande hur kopiost de kan expandera och byta skepnad. Personer som ser sina personligheter som statiska och att de inte kan byta skepnad, eller som med andra ord inneha en fast mentalitet, kommer val att relatera uppbrottet till negativa aspekter av sig sjalva. De historier som de berattar ifall uppbrottet kommer att fortydliga deras egna brister.

A andra sidan kommer personer som ser avta egenskaper som dynamiska, som har en mentalitet pro progress, att informera mindre skadliga historier om uppbrottet. De har eftersom en storre duglighet att se detta som ett situation forut framtagning nasta gang.

Inom annorlunda studier inneha forskare funnit att medverkande med en fixerad mentalitet hade storre benagenhet att relatera uppbrottet till forsvinna egna giftiga personligheter och negativa attribut, vilket kan ge dem problem i framtida relationer.

Va du kan gora for att omforma din mentalitet

Pro att anlanda ovan ett uppbrott gallande ett halsosamt fason ar det relevant att du andrar din forhallningssatt och utvecklas kontra en mentalitet av framtagning. Forut att ga bra bor du skapa nast:

Analysera anledningarna till uppbrottet, men utan att ta gallande dig onodig skuld

Inom allihopa relationer inneha all involverade personer sitt ansvar pro de problem som uppkommer, inkluderat karleksrelationer. Ta din segment fran skulden, men undvik att bli ett offer.

Att ta mer ansvar an vad du fortjanar kommer ej att foreta dig battre eller frigora nagot. Detta kommer snarare att forstora din sjalvbild och foreta det svarare pro dig att ha halsosamma relationer i framtiden.

Det finns flertal personliga faktorer som kan skapa en konflikt som resulterar i ett uppbrott. Det ar centralt att veta hur sa som gick misstag och till vilken stadium det kan undvikas eller byta skepnad i framtiden.

Forsta att uppbrott ar vanliga

Fastan den plaga som du kanner ovanfor uppbrottet, kom ihag att du ej ar den enda personen som har avslutat en relation. Du ar ej den enda personen som har blivit sviken. Du ar ej den enda personen som inneha fatt producera slut med sin partner. Oavsett hur jatte- bedrova du kanner sa kan du anlanda kvar det just som sa manga andra inneha gjort.

Finn nagot positivt som du kan inlara dig fran upplevelsen

Du lar dig ofta efter ett uppbrott, men bekymra dig inte for massor ovanfor negativa grej. Relationen har aven erbjudit dig massa bra grejer, sa fokusera ej blott kungen det negativa. Du kan teori dig fran det negativa nar det kommer till att hitta losningar, men om du blott fokuserar pa detta sa kommer du att sjunka ner i pessimism och raddhaga, vilket kommer att forsvara blivande relationer.

Oavsett hur det gick till sa finns det stadse onskan efter ett uppbrott. Du kanske inte kan radda relationen, men du kan undsattning dig personligen. Det finns sa otaliga cykler i livet och karlek ar en fran dem. Att forsoka anordna fast vid en relation som har tagit slut kommer enkom att forstora kanslan fran att man drunknar.

En fran de foremal som far oss ur jamviktslage ar dispyter, och det kissbrides.com se sidan basta sattet att undvika dessa ar att besta den som ler och ej blir impulsiv eller frustrerad.

Innehallet gallande studera Sinnet ar enkom pro informations- och utbildningsandamal. Det ersatter inte diagnos, namnd eller hantering av en fackman. I intermezzo fran betanklighet ar det bast att konsultera en lojal specialist.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *